Σχετικά με την Tethys

Folow us on social

Tethys Innovation

Τεχνολογία εξοικονόμησης νερού

Τεχνολογία εξοικονόμησης νερού

Την πατενταρισμένη τεχνολογία που εφαρμόζεται στο fin, εμείς στην TETHYS την ονομάζουμε φυσική τεχνολογία. Η συλλογή του καθαρού νερού επιτυγχάνεται εκμεταλλευόμενοι την κινητική ενέργεια της στήλης του νερού της βρύσης στην είσοδο της συσκευής fin. Μέσα από ένα σταθερό υδραυλικό κύκλωμα και με ισορροπίες υγρών επιτρέπεται η διέλευση του καθαρού νερού και αποτρέπεται η διέλευση του γκρι χρησιμοποιημένου νερού.
Η συνολική ποσότητα καθαρού νερού που εξοικονομείται είναι το 75% της συνολικής ποσότητας νερού που καταναλώνεται σε καθημερινές χρήσεις.
Με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία στο fin δεν υπάρχει ψυχολογία φόβου του καταναλωτή ως προς τη χρήση του συλλεγμένου καθαρού νερού, αφού αυτό δεν προέρχεται από μια διαδικασία καθαρισμού λυμάτων αλλά από την παγίδευση του καθαρού νερού του δικτύου ύδρευσης, που χάνεται κατά τη διαδικασία της χρήσης.
Το fin είναι μια εύκολα εφαρμοζόμενη καινοτομία για την εξοικονόμηση νερού στο περιβάλλον της καθημερινής χρήσης.
Το fin συνδυάζει την απλότητα, την απόλαυση και την αποτελεσματικότητα μιας έξυπνης τεχνολογίας