Σχετικά με την Tethys

Folow us on social

Έκθεση Φρανκφούρτης

Πρωτότυπα προϊόντα της τεχνολογίας μας παρουσιάστηκαν στην διεθνή έκθεση ISH της Φρανκφούρτης

Μια συσκευή πιστοποιημένη για την απόδοση και την αξιοπιστία της που συλλέγει το καθαρό αχρησιμοποίητο νερό που χάνεται στα ενδιάμεσα διαστήματα των χρήσεων καθώς και το καθαρό νερό που χάνεται στην αναμονή ζεστού νερού χωρίς να χρησιμοποιεί φίλτρα ή απολυμαντικούς παράγοντες, χωρίς να έχει κινούμενα μηχανικά μέρη, χωρίς να χρειάζεται καμία ηλεκτρική πηγή ενέργειας, χωρίς να χρειάζεται εργαλεία για να συναρμολογηθεί, χωρίς να έχει αναλώσιμα και χωρίς να χρειάζεται συντήρηση, προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρων από ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες.

Επιπλέων των βασικών χαρακτηριστικών το μικρό κόστος, η εύκολη τοποθέτηση από τον ίδιο τον καταναλωτή και η μικρή συσκευασία κάνει εφικτή τη διακίνησή του και σε περιοχές όπου οι κάτοικοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα γεγονός που έκανε θετική εντύπωση στις συζητήσεις με επιχειρηματίες.